LESVERLOOP LES 1: Introductie

Deel 1 90 minuten

U introduceert de lessenserie op machtvandemaker.hotlgue.me. U vertelt de leerlingen dat ze de komende lessen aan de slag gaan met het thema Media & Macht. Het begrip dat u uitlegt in deze les is manipulatie door media. Aan de hand van de bron hiernaast , kunt u eerst een korte inleiding geven op de film. Geef de leerlingen mee dat ze tijdens het kijken naar de film op het volgende letten: hoe wordt de hoofdpersoon gemanipuleerd in de film en welke vormen van manipulatie zie je nog meer in de film?

Aansluitend op deze uitleg laat u de film "The Truman Show" zien in de les. Na de film discussieert u samen met de klas middels de reflectieopdracht.
ACHTERGRONDINFORMATIE & BRONNEN
LESVERLOOP LES 8: EXPO!


Deel 8 90 minuten

In deze laatste les draait alles om de voorbereiding van de expositie. Het is handig om de leerlingen in groepen te laten werken. Eén groep is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het ophangen van het werk en het klaarmaken van de gekozen ruimte, een andere groep voor het maken van de flyers en posters voor de publiciteit.

Nodig een aantal docenten en andere klassen uit en zorg voor een feestelijke opening. Bezoekers kunnen een stem uitbrengen op het beste werk. Na afloop kan er een korte evaluatie plaats vinden.
Klik hier voor de bijbehorende leerlingenpagina
* De leerlingen hebben na deze lessenserie een kritische houding ten opzichte van de media en gaan bewuster om met de informatie die via verschillende media tot hen komt.
Leerdoelen:
OPDRACHT
De leerlingen maken een expositie van hun eigen werk
* De leerlingen kunnen in samenwerking een expositie maken
LES IN STAPPEN
Voorbeeldvragen voor de evaluatie zijn:

Wat vond je van de tentoonstelling? Denk hierbij aan zaken als inrichting, communicatie (tekstbordjes), en

Ik stem op het werk van: ………..

Waarom heeft dit werk het meeste indruk op u gemaakt?
EVALUATIE
De leerlingen hebben hun eindwerk ingeleverd in JPG of PDF formaat.


U zorgt ervoor dat deze werken na afloop van de expositie op de leerlingensite komen te staan. Wanneer u de werken wilt uploaden, stuur dan een mail naar asja.vdhelm@gmail.com of naar karlijnvdhoff@hotmail.com, voor het aanvragen van het wachtwoord van de site.