LESVERLOOP LES 1: Introductie

Deel 1 90 minuten

U introduceert de lessenserie op machtvandemaker.hotlgue.me. U vertelt de leerlingen dat ze de komende lessen aan de slag gaan met het thema Media & Macht. Het begrip dat u uitlegt in deze les is manipulatie door media. Aan de hand van de bron hiernaast , kunt u eerst een korte inleiding geven op de film. Geef de leerlingen mee dat ze tijdens het kijken naar de film op het volgende letten: hoe wordt de hoofdpersoon gemanipuleerd in de film en welke vormen van manipulatie zie je nog meer in de film?

Aansluitend op deze uitleg laat u de film "The Truman Show" zien in de les. Na de film discussieert u samen met de klas middels de reflectieopdracht.
ACHTERGRONDINFORMATIE & BRONNEN
Klik hier voor de bijbehorende leerlingenpagina
LESVERLOOP LES 6: Uitvoering

Deel 6 90 minuten

De leerlingen maken individueel een PVE (Programma van Eisen) voor hun eindwerk. Na het maken van het PVE gaan de leerlingen aan de slag. Beeldend vormgeven is een proces. In dit proces van het zoeken naar het onbekende gebruiken we de volgende werkwoorden:
- analyseren
- experimenteren
- selecteren
- realiseren
- evalueren
Deze stappen dienen de leerlingen te volgen. U bent hier als docent verantwoordelijk voor in de les.
De leerling maakt een gemanipuleerd beeld rondom een voor hem of haar fascinerend maatschappelijk thema, waarbij hij of zij de oorspronkelijke inhoud kan veranderen naar je eigen wensen.
OPDRACHT:
LESDOELEN:
BENODIGDE MATERIALEN:
BRON:
LES IN STAPPEN
Het Programma van Eisen (PVE) is de basis van een ontwerp. De term komt oorspronkelijk voort uit de architectuurwereld. In het Programma van Eisen is nauwkeurig omschreven wat er van het product wordt verwacht.

De leerlingen maken hun PVE voor hun eindbeeld. Voor PVE mag ook Plan van Aanpak worden gelezen. Zaken die in het PVE/PvA moeten worden opgenomen zijn:
- Fascinatie maatschappelijk thema
- Mind Map
- doel van het eindwerk (welke reactie wil je bereiken met je gemanipuleerde beeld?)
Beelden van internet
Computers met internet
* De leerling heeft kennis van verschillende beeldaspecten
* De leerling volgt de stappen van een beeldend proces
VOORBEREIDING VOLGENDE LES
Afronding eindopdracht &
Voorbereiding op de presentatie
* Hebben de leerlingen wel eens een gehoord van
World Press Photo?
Meer informatie vindt u hier.

* Is er op school een ruimte waar de leerlingen hun eindwerk tentoon kunnen stellen?