Hoofdopdracht:
De leerling maakt een gemanipuleerd beeld rondom een voor hem/haar fascinerend maatschappelijk thema, waarbij de leerling de oorspronkelijke inhoud kan veranderen naar zijn eigen wensen.
Onze lessenserie gaat dieper in op de macht van media.
We willen leerlingen bewust maken dat ze iedere dag worden gemanipuleerd door media.

Ons hoofddoel is dan ook om leerlingen mediawijs te maken op het gebied van manipulatie in media.
De leerlingen gaan het volgende leren:
- wat media is, (onderverdeeld in de sub thema's nieuws en reclame)
- hoe media wordt gemanipuleerd - hoe media wordt gemaakt
- hoe media wordt ingezet om jou te manipuleren
- dat jij ook kan manipuleren
- dat media macht heeft
- dat media een eenzijdig beeld geeft van wat er in de wereld speelt
- dat media invloed op je uitoefent
* De leerlingen weten dat zij worden gemanipuleerd door de media

* De leerlingen begrijpen het belang van kritisch omgaan met bronnen

* De leerlingen hebben na deze lessenserie een kritische houding ten opzichte van de media en gaan bewuster om met de informatie die via verschillende media tot hen komt.
* Verwerking van de inhoud van de film
* Bewust worden van de thematiek en meningsvorming daarover
* Nadenken over de macht van een regisseur/medium tv
Lesverloop
LESVERLOOP LES 1: Introductie
Introductie lessenserie
Doelstellingen lessenserie

Deel 1 90 minuten

U introduceert de lessenserie op machtvandemaker.hotlgue.me. U vertelt de leerlingen dat ze de komende lessen aan de slag gaan met het thema Media & Macht. Het begrip dat u uitlegt in deze les is manipulatie door media. Aan de hand van de bron hiernaast , kunt u eerst een korte inleiding geven op de film. Geef de leerlingen mee dat ze tijdens het kijken naar de film op het volgende letten: hoe wordt de hoofdpersoon gemanipuleerd in de film en welke vormen van manipulatie zie je nog meer in de film?

Aansluitend op deze uitleg laat u de film "The Truman Show" zien in de les. Na de film discussieert u samen met de klas middels de reflectieopdracht.
http://www.mediacultuur.net/bronnen/the-truman-show

BRON:
BENODIGDE MATERIALEN:
REFLECTIEOPDRACHT:
DVD: The Truman Show
TV + DVD speler
Reflectieopdracht
Discussie in de klas (onderwijsleergesprek)
LESDOELEN:
LES IN STAPPEN
DOWNLOAD REFLECTIEOPDRACHT
VOORBEREIDING VOLGENDE LES

Benodigdheden:

* Kranten
(het regionale of landelijke dagblad, de buitenlandse krant, huis-aan-huiskranten, wijknieuws, daklozenkrant)
Klik hier voor de bijbehorende leerlingenpagina
doc
Wie bepaalt wat er in het nieuws komt?