(ACHTERGRONDINFORMATIE & BRONNEN)
Welkom op de docentenpagina behorend bij de online lessenserie:  
Les 3: Hoe wordt reclame gemaakt?
Les 4: Hoe wordt media ingezet om jou te manipuleren?
Les 2: Wie bepaalt wat er in het nieuws komt?
Les 5: Voorbereiding eindopdracht
Les 6: Uitvoering
Les 7: Afronding eindopdracht & voorbereiding presentatie
Les 1: Introductie
Les 8: Expo!
Klik op de iPad om achtergrondinformatie en bronnen te zien.
Ontworpen door:

Asja van der Helm &
Karlijn van den Hoff

Willem de Kooning Acedemie
Docentenhandleiding
MEDIA: DE MACHT VAN DE MAKER
In opdracht van:
MEDIACULTUUR.NET
Lessenserie
8x 90 MINUTEN
Niveau:
HAVO4/VWO5
Het thema van deze lessenserie is Media en Macht. De serie gaat in op de macht die media uitoefent op het dagelijks bestaan. We gaan dieper in op de achtergrond van het nieuws en de totstandkoming van reclame. De focus in deze lessenserie ligt op manipulatie. De belangrijkste doelstelling is dat leerlingen na deze lessenserie een kritische houding hebben ten opzichte van de media en bewuster omspringen met de informatie die via verschillende media tot uiting komt.

Klik op de plaatjes om naar de leerlingenpagina┬┤s te navigeren.


Algemene toelichting
DE  MACHT VAN DE MAKER